Villkor och regler

Regler och villkor
Stambanan drivs i enlighet med Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. God ton skall gälla.

* Moderatorerna ansvarar för att Stambanan sköts enligt gällande lagstiftning, och att Stambanans syfte i övrigt upprätthålls. Anvisningar från moderatorer skall alltid följas.

* Den som tillhandahåller denna tjänst via siten stambanan.online är inte ansvarig för det som postas på tjänsten. Innehållet i enskilda inlägg speglar endast den individens uppfattning och åsikt.

* Allt som postas blir omedelbart tillgängligt för andra och inläggen kan granskas av moderatorerna. Material kan tas bort omedelbart utan att någon närmare förklaring lämnas.

* Den som postar bilder ansvarar för att bilden eller materialet följer upphovsrätten. Om inget annat anges förutsätts att den som postar är upphovsmannen.

* Reglerna kan komma att ändras utan vidare förvarning, och det ankommer på den som använder tjänsten att hålla sig uppdaterad om aktuella regler.

* Om du inte accepterar dessa regler ber vi dig att lämna forumet nu. Kontakta moderatorerna om du vill bli avregistrerad.


Kontaktuppgifter
Domänen stambanan.online och tillhörande tjänster ägs och förvaltas av Mattias Jansson, Uppsala.

Kontakt: stambanan1@gmail.com


Top