Trafik Tågresan till kontinenten - etappen norr om Hamburg

Hans Broman

New member
Det har nog redan nämnts i Stambanan att DSB från det kommande tågplaneskiftet 10 december kör fler bytesfria tåg Köpenhamn - Hamburg. Nuvarande tåg Århus - Fredericia - Hamburg (IC3-motorvagnar, två tågpar) byts ut mot loktåg Köpenhamn - Hamburg, eftersom de IC3-individer som nu är Tysklandsutrustade nödvändigt måste byggas om med ERTMS och sättas in i annan DSB-trafik. Det blir alltså direkttåg Köpenhamn - Hamburg varannan timme under dagen. Under högsommaren tillkommer liksom i somras ett tågpar tidigt på morgonen, och ett tågpar sist på dagen.

Även de nattliga säsongstågen Köpenhamn - Hamburg ska bli loktåg. De går som vanligt runt jul och nyår, och sedan under sommaren och början av hösten.

För medlemmarna i Facebookgruppen Tågsemester har jag skrivit ett dokument (pdf-fil) med linjetabeller och tips för tågresans etapp norr om Hamburg. Det kanske också kan intressera Stambanans läsare. Därför kommer här en länk till mitt dokument.
 
Top