Trafik I fem uger (veckor) skal godstog vende på Københavns Hovedbanegård

BD-

Member
Fra den 26. november til 1. januar skal godstog, som skal passere København, ind og vende på Hovedbanegården. Det skyldes, at der skal udgraves en ny tunnel på Ny Ellebjerg Station, så godstogene ikke kan køre ad den sædvanlige rute.


Mer på Banedanmark
 

dh8b

New member
Fra den 26. november til 1. januar skal godstog, som skal passere København, ind og vende på Hovedbanegården. Det skyldes, at der skal udgraves en ny tunnel på Ny Ellebjerg Station, så godstogene ikke kan køre ad den sædvanlige rute.


Mer på Banedanmark
In och vända på Hovedbanegården med godståg? Jag gissar att de inte menar att de behöver köra ända in till plattform för att vända? För det finns det väl inte kapacitet för ändå?
 
In och vända på Hovedbanegården med godståg? Jag gissar att de inte menar att de behöver köra ända in till plattform för att vända? För det finns det väl inte kapacitet för ändå?
Kapacitet eller inte - är förbindelsebanan Kalvebod-Vigerslev inte farbar är plattformarna vid Hovedbanegården första möjligheten att göra rundgång om man kommer från Öresundsbanan.
 

Bernt Talbrant

New member
Kapacitet eller inte - är förbindelsebanan Kalvebod-Vigerslev inte farbar är plattformarna vid Hovedbanegården första möjligheten att göra rundgång om man kommer från Öresundsbanan.
Det är väl just för att frigöra kapacitet som DSB under samma period drar ner på sin trafik.
 
Intressant kan ju vara att i Danmark har godståg högst prioritet , även transittåg från/till Sverige.
Prioritet är
1: Godståg
2: Upphandlad persontrafik vilket inkluderar bl.a all DSB trafik
3: Övrig kommersiell persontrafik
 

Kippu

Active member
Intressant kan ju vara att i Danmark har godståg högst prioritet , även transittåg från/till Sverige.
Prioritet är
1: Godståg
2: Upphandlad persontrafik vilket inkluderar bl.a all DSB trafik
3: Övrig kommersiell persontrafik
Sanning med viss modifikation. Netredegørelsen säger:

1. Passagertrafik prioriteres i myldretiden, mens international godstrafik prioriteres i nattetimerne. 2. Udenfor myldretid prioriteres international godstrafik i ScanMed-korridorens godskanaler. Passagertrafik har herefter andenprioritet efterfulgt af øvrig trafik.
 

CapnZapp

Member
In och vända på Hovedbanegården med godståg? Jag gissar att de inte menar att de behöver köra ända in till plattform för att vända? För det finns det väl inte kapacitet för ändå?
"Normalt är det ovanligt att se godståg på Köpenhamns centralstations plattformar, men under denna period förväntas upp till 36 godståg dagligen passera genom stationen för att fortsätta sin resa österut eller västerut."
 
Top